Våra lösningar

INFO-Subscription

Vår senaste abonnemangslösning består av effektiva tjänster utvecklad på marknadens främsta molnteknologi. Lösningen gör det enklare att lyckas med abonnemangsbaserade affärsmodeller.

  • Produkt- och prisflexibilitet
  • Full kontroll på abonnemangsekonomin
  • Lösningen är skalbar

Mer om INFO-Subscription

INFO-Systemen

En modulbaserad lösning som är utvecklad speciellt för mediebranschen. En standardlösning som används av ett stort antal medieverksamheter av olika storlekar.

  • Marknadsledande i Skandinavien
  • Stor bredd och djup i funktionalitet
  • Integrerade systemmoduler

Mer om INFO-Systemen

Därför väljer du Infosoft

Vår kompetens

Vårt team har djup kompetens och lång erfarenhet från en marknad med höga krav och grader av komplexitet i sin abonnemangsmodell. Vi har över lång tid visat vi kan ge både stora och små verksamheter systemstöttning och kompetens för att lyckas – också i tider med stora förändringar. Vi är redo för att hjälpa din verksamhet också.

Vår teknologi

Vi har i snart 30 år varit i framkant med att använda ny teknologi i våra lösningar. Nu har vi, med INFO-Subscription, åter kommit med en ny lösning som är anpassad för framtida behov för abonnemangsverksamheter. Vi har för avsikt att ge våra kunder de bästa lösningarna.

Vår flexibilitet

Med tiden har vi visat förmåga att utveckla och hjälpa våra kunders ändrade behov inom olika områden. En flexibilitet som vi tror behövs i tider med stor förändring. Vi kommer fortsätta att hjälpa våra kunder att snabbt hitta bra lösningar när nya behov uppstår.

Vad säger våra kunder

Stampen Lokala Medier
Infosoft är en pålitlig, kompetent och driftsäker leverantör som förstår våra behov. De har t.ex löst våra behov för utvidgad support så att vi ska kunna effektivisera våra egna IT-resurser. Detta märker vi också i våra samtal om INFO-Subscription, som de har nu och vidareutvecklar, där vi har samma bild av framtida behov.

Johanna Niklasson
Marknadsdirektör

Agderposten
Infosoft är en central partner för Agderposten i vårt abonnemangs- och upplagearbete. Detta har ytterligare stärkts nu genom vårt partnerprogram. De har utöver ett bra system som stöttar vår abonnemangsverksamhet, en kompetens och flexibilitet som är viktig för oss i en tid med hög förändringstakt.

Øyvind Klausen
Chefsred. och adm. dir.

Amedia
Infosoft är en central leverantör av verksamhetskritisk mjukvara. De levererar ett spektrum av olika lösningar som används på upplagesidan i koncernen.  Huvudapplikationen är abonnemangssystemet som hanterar all ekonomi relaterad till våra över 500.000 aktiva abonnemang. Infosoft är en leverantör som är lyhörd för våra behov, är flexibel och har levererat över tid.

Terje A. Haug
IT-direktör