Cookies och integritet

Cookies och integritet

Här finner du information om hur vi behandlar dina uppgifter på denna webbplats

Version 1.3: 15 februari 2018

Integritet, säkerhet och användande av cookies på infosoft.se

Användarvillkor

Genom att använda Infosofts webbplats godkänner du följande villkor. Genom att godkänna villkoren, kan du fortsätta använda webbplatsen.

Cookies

Vi använder kakor/cookies på infosoft.se och dess underdomäner (marketing.infosoft.se och blogg.infosoft.se). Cookies är små informationsfiler som finns kvar på dator för att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt.

Genom att använda våra webbsidor med att hämta information eller att använda våra tjänster, godkänner du att att cookies placeras i din webbläsare, eftersom de flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies.

Om du inte vill acceptera vår användning av cookies, kan du ta tillbaka ditt godkännande genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig att det kan innebära att vissa tjänster på våra websidor inte  kommer fungera optimalt.

Om du önskar mer kunskap och möjlighet att ändra vad som kartläggs om dina aktiviteter på nätet, rekommenderar vi webb-insticket Ghostery.

Cookies kan slås av och på i de flesta webläsare genom ett menyval som «inställning», «säkerhet» eller liknande. Om du slår av detta, kan du forfarande använda infosoft.se men vissa funktioner kommer inte att fungera optimalt

Så här tar du bort cookies  – Klicka för information

På infosoft.se använder vi följande cookies:

WordPress

En cookie sparas av publiceringslösningen WordPress för att kontrollera hur innehåll visas och behålla olika data om den aktuella avändarsessionen.

Google Analytics

För att ge oss information och statistik om hur webplatsen används, sparas en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager

För att hjälpa oss distribuera olika utdrag på webbplatsen, bl.a. ovan nämnda Google Analytics, använder vi Google Tag Manager, som sparar en cookie för att ta tillvara information om den aktuella sessionen.

Hubspot

Hubspot cookien används till att registrera information om användandet av webbplatsen på samma vis som Google Analytics. När du registrerar dig på våra webbplatser kommer vi med hjälp av Hubspot-cookien lättare kunna erbjuda dig relevant information vid senare besök.

Sociala media cookies

Vi använder cookies för att spåra aktivitet från sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn. Cookies från dessa plattformar ger oss inte kunskap vem som är på sidan men vi tillåter oss samla data i de olika medierna för att bygga en annonsgrupp som vi kan annonsera till senare.

Annons cookies

Emellanåt har vi annonser ute i andra medier som gör att vi önskar att spåra trafiken från dessa. Därför har vi cookies som spårar om dessa annonser ger oss trafik. Det är ingen personlig data som spåras i dessa cookies hos Infosoft.

Vem som samlar in uppgifterna

Data som samlas in på denna sida samlas in på uppdrag av Infosoft AS, P.O. Box 6184 Etterstad Østensjøveien 36 N-0602 Oslo, Norway. Vi kan kontaktas på e-post: post@infosoft.no. Telefon: +47 23 89 70 80

Syftet med att samla in data på våra webbsidor är för att vi ska kunna ge våra besökare och kunder mesta möjliga anpassade marknadskommunikation, baserad på besökarnas intresse för det vi levererar och vår kompetens.

Infosofts integritetspolicy

Denna integritetspolicy handlar om hur Infosoft samlar in och behandlar personlig information som vi mottar från användare från våra webbplatser och vid användande av våra tjänster. Med «personlig information» menas upplysningar som kan kopplas till privatpersoner.

Infosofts VD är behandlingsansvarig för företagets behandling av personupplysningar. Även om många av uppgifterna i samband med sån behandling delegeras i den dagliga verksamheten, vill detta inte gälla ansvaret för behandling av personuppgifter.

Infosofts behandling av personuppgifter faller in under Personuppgiftslagen som som ger alla rätt till grundläggande information om behandlingen av personupplysningar i ett företag.

De som är registrerade i Infosofts system har rätt till insyn till sina egna personuppgifter, liksom kravet på att felaktiga, ofullständiga eller upplysningar som inte får bearbetas blir rättat, borttaget eller kompletteras. Se kontaktinformation nedan.

Syftet med behandling av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är att förvalta kundförhållande mellan företag, och tillvarata rättigheter och skyldigheter till kunden och Infosoft AB och att behandla personuppgifter i samband med elektroniska tjänster, forskningsaktiviteter, reklamorientering och/eller direkt marknadsföring av Infosoft AB och/eller deras partner via Infosofts AB egna media och tjänster utan att föra personuppgifter vidare till en extern enhet.

Vilka personuppgifter samlas och sparas av företaget

Företaget har personliga kontaktuppgifter relaterade till företagets marknadsföring och med företagets kundrelationer. Uppgifterna finns i Hubspot Marketing Service Platform.

Typ av information:

Namn och kontaktinformation

Företag representerat av en person

Trafikinformation, till exempel: Webbplatsbesök till företagets webbplatser

Aktiviteter av en person på företagets webbplats, till exempel nedladdning av dokument, sidor som visas, blanketter som fylls i osv.

Hur blir sekretessreglerna beaktade?

Företaget handlar inte med privatpersoner. Detta måste också tas hänsyn till i förhållandet till personregister. Personuppgifterna hanteras ur ett affärsperspektiv – när en person fungerar som en företrädare för ett företag. Detta ändrar emellertid inte det faktum att ett företag måste följa bestämmelserna i EU’s allmänna dataskyddsförordning och nationella regler.

Information används till att främja företagets verksamhet, att dela information om företagets tjänster och produkter eller till marknadsundersökningar, avstämningar eller andra förfrågningar. Det är därför typisk direktmarknadsföring.

Då huvudsakliga kommunikationsmetoden är e-post, raderas föråldrad information från personregistret baserad på information om icke levererade e-poster, dvs när mottagarens e-post inte längre är i bruk.

All personlig information som inte varit aktiv i vår företags kommunikation (den minsta aktiviteten är att öppna en e-post) kommer att inaktiveras efter 2 år. I andra fall kommer personuppgifter endast raderas när personen önskar detta.

Infosoft ger inte personuppgifter vidare till tredje part, med undantag av det som krävs av svenska eller andra juridiska myndigheter.

Enskilda personer har rätt till insyn i all personlig information som finns sparad i våra databaser. De har rätt att korrigera uppgifterna och rätt att få sina personuppgifter borttagna, den så kallade rätten att bli glömd.

Personer har rätt att begränsa behandling av data, något som betyder att företaget har rätt att behålla informationen men ska inte på något sätt hantera dem utan den registrerades samtycke.

Personer har också rätt att be företaget om att överföra personuppgifter om dom till en annan registrator. Informationen ska överföras i strukturerad, tydlig och maskinläsbar form.

Om företaget har rimlig anledning till att misstänka identiteten på den som gör förfrågan kan företaget begära ytterligare information för att bekräfta identiteten till den registrerade personens identitet.

Vid förfrågan kommer Infosoft leverera data om personuppgifter som är registrerade på ett enkelt och lättförståeligt sätt inom en månad efter förfrågan.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Samtycke måste vara frivilligt, personligt, tydligt och ska inte kunna gå att missförstå.

Enligt bestämmelserna måste samtycke ges uttryckligen vid samtycke, till exempel skriftlig, elektronisk eller muntlig. Tillåtelsen måste ange den registrerade personens frivilliga, individualiserade, informerade och otvetydiga viljan att acceptera behandlingen av hans/hennes personuppgifter.

Samtycke måste täcka alla behandlingsändamål. Samtycke kan inte ges genom att inte svara, genom en förhandsifylld kryssruta eller att vara en förutsättning för en aktivitet.

Eftersom den registrerade måste ge sitt samtycke på grundval från en elektronisk fråga, måste frågan vara klar och tydlig och bör inte inte vara ett krav för användandet av den levererade tjänsten.

Hur vi skyddar säkerheten

Skyddet av personuppgifter behandlas i alla stadier av processen, det börjar med datainsamling och slutar med dataförstörelse.

Företaget har en datasäkerhetsansvarig. Hans plikter innefattar övervakning och kontroll av personlig databehandling relaterad till säkerhet.

Som ett led i planeringen av personuppgifter har företaget också utvecklat processer för att hantera potentiella säkerhetsbrott. Vid händelse av säkerhetsbrott kommer företaget rapportera till tillsynsmyndighet om möjligt inom 72 timmar efter överträdelsen.

Information utanför EU hanteras av Hubspot Inc. i enlighet med EU-USA’s Privacy Shield Framework, för mer information se på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA&status=Active

Sekretessinformation definieras i företagets säkerhetspolicy.

Vad är riskhanteringen i samband med behandling av personuppgifter?

Riskhanteringen av personuppgifter definieras i företagets säkerhetspolicy. Infosoft upprätthåller denna webbplats som en tjänst för sina kunder och de som är intresserade av marknadsföring. Vi spårar trafik på webbplatsen och övervakar användarbeteendet. Om du inte accepterar detta lämnar du webbplasten. Läs denna integritetspolicy noga innan du använder webbplatsen.

Noggrannhet för uppgifter och dokument

Uppgifter på webbplatsen tillhandahålls «som det är» till användarna utan några uttryckliga eller underförstådda garantier eller föreställningar av något slag, anpassningsförmåga eller bristande överträdelse på kommersiella ändamål. Infosoft gör allt för att ge korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, men det garanterar inte på något sätt uppdaterad eller fullständigheten på informationen. Infosoft kan från tid till annan lägga till, ändra, förbättra eller uppdatera information på webbplatsen utan varning. Infosoft tar inte ansvar för eventuella fel i webbplatsens innehåll eller information som saknas. Infosoft garanterar inte att webbplatsen eller dess värdar inte innehåller virus eller andra skadliga föremål.

Licens och upphovsrätt

Infosoft ger användaren rätt attt visa, publicera, kopiera, ladda ner och skriva ut dokument på webbplatsen med följande begränsningar: Dokumenten får endast användas till personliga, icke-kommersiella ändamål i samband med återanvändning, och dokument får inte redigeras. Infosoft och författaren av artikeln måste nämnas i samband med återanvändning. En länk till den ursprungliga artikeln måste läggas till det elektroniska dokumentet, och webaddressen måste visas i en tryckt artikel. Utgivaren måste ta hänsyn till tredjeparts immateriella rättigheter. Infosoft är inte ansvarig för innehållet av överträdelse av tredjeparts upphovsrätt (t.ex bilder och texter).

Inlämning av material

Du bör inte skicka in någon konfidentiell eller proprietär information till denna webbplats. Användare bör notera att allt material som överförs via webbplasten till Infosoft, behandlas som icke-konfidentiellt. Om en användare skickar information eller material till Infosoft, ger användaren Infosoft en obegränsad och oåterkallelig rätt att få tillgång till, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distriburera sådan information eller material och rätten att till använda något med syfte sänt med idéer, koncept, kunskaper eller tekniker. Infosoft uppger emellertid inte namnet på den användaren som laddat upp materialet eller på annat sätt publicerar informationen som användaren har sänt till Infosoft via webbplatsen, med mindre: (a) användaren tillåter Infosoft att använda användarens namn; (b) Infosoft först informerar användaren om att informationen eller materialet som skickas till en bestämd plats på webbplatsen, kommer att publiceras eller användas på andra ställen i användarens namn eller (c) lagen kräver att Infosoft publicerar användarens namn. Genom denna webbplats finns det inget sätt att göra affärer med Infosoft, så med undantag av dessa användavillkor kan alla åtgärder som vidtas på denna webbplats inte anses som ett avtal mellan Infosoft och användaren av webbplatsen.

Varumärken

Infosofts varumärken används som en identifikation för Infosofts produkter och tjänster för att indikera vem som producerar produkterna och tjänsterna. Infosofts varumärken kan korrekt användas i marknadsförings- och reklammaterial, samt när det refereras till Infosofts produkter och tjänster (som i en tidningsartikel) utan tillåtelse från Infosoft, förutsatt att de nämnda varumärkena används till vanlig varumärkesanvändning och klart anges. Om du vill använda varumärken i ett annat sammanhang, måste du inhämta tillåtelse från Infosoft. Om användaren är osäker på ett specifikt tillstånd från Infosoft krävs, måste användaren kontrollera med Infosoft.

Länkar till tredjepartssidor

Denna webbplats kan ha länkar eller referenser till andra webbplatser som inte förvaltas av Infosoft. Infosoft tar inget ansvar för innehållet för sådana länkade webbplatser eller några länkar på liknande anslutna webbplatser. Sådana länkar är endast avsedda för användare och innebär inte att Infosoft på något stöder innehållet i länken eller tjänsteleverantören. Infosoft är under inga omständigheter ansvariga för innehållet på tredjeparts webbplatser som är kopplade till denna webbplats eller aktiviteter av sådana tredjeparter.

post-thumbnail

Ta emot vårt nyhetsbrev