Stöder ditt abonnemangssystem GDPR?

Har du funktionaliteten i ditt abonnemangssystem som du behöver för att uppfylla den nya dataskyddslagen (GDPR)?

Under det senaste halvåret har det varit ett enormt fokus på GDPR och mer blir det troligtvis fram till – och efter – 25 maj 2018, som är datumet när lagen träder i kraft i hela EU/EES-området. De allra flesta har redan fått många erbjudande om konsulttjänster, kurser och andra tjänster relaterat till detta. Det hela är något oöverskådligt och straffskalan för lagbrott är mycket hög.

Är ni redo?

Det finns ett stort behov av att kartlägga, dokumentera processer och göra rensningsarbete i existerande personuppgifter så att ni är klara för nya lagstiftningen. Flera av våra kunder är redan på gång och vi bistår självklart under tiden i denna process efter behov. Det är naturligtvis inte bara abonnemangssystemet som har personuppgifter sparat, så för många av våra större kunder är det en krävande uppgift att få överblick och alla lösningar på plats.

På Infosoft har vi aktivt arbetat med GDPR-kraven i snart ett år nu. Först för att få en överblick över omfattningen och områdena, så för att upptäcka vad detta medför i nya funktionalitetskrav hos våra kunder/användare. Därefter har vi gått flera rundor med specificering och behovsförtydligande av ny funktionalitet/lösningar, för att utveckla och färdigställa detta i abonnemangssystemet. Nu kommer denna funktionalitet erbjudas våra existerande och framtida kunder, så att ni har förutsättningarna att vara redo i god tid innan den 25 maj.

Funktionalitetsbehovet omfattas i ditt abonnemangssystem?

Våra kunder kommer inom snart få en översikt och användarhandledning på all den nya funktionalitet som nu har utvecklats i Infosofts abonnemangssystem.

Har du ett abonnemangssystem som inte ger dig det nödvändiga stödet till GDPR? Vi skulle vilja hjälpa ännu fler kunder att bli vinnare i abonnemangsvärlden. Dataskydd är en liten men viktig del av detta eftersom alla är beroende av kundens förtroende för att lyckas. Kontakta oss – så tar vi ett förutsättningslöst samtal.