Olika abonnemangsmodeller

Vid utformningen av nya typer av abonnemangstjänster måste man först besluta vilke abonnemangsmodeller /-form som ska användas. Här ger vi en kort översikt över de mest använda;

Användarbaserat: Abonnemang som prissätts baserat på antal användare som ha tillgång till tjänsten. Detta är en modell som verksamheter i programvarubranschen ofta använder.

Styckprisbaserat: Detta är den modell som är mest vanlig när det handlar om transaktionsbaserad verksamhet. Man betalar för en given vara i förhållande till mängden levererat. I denna abonnemangsform är skillnaden är att kundförhållandet löper över tid. Leverans och fakturering/betalning sker automatiskt. Magasin/förlag använder ofta denna modell.

Konsumtionsbaserat: Denna modell är baserat på att du betalar i hur stor grad du använder tjänsten. Elleverantörer använder ofta denna modell.

Obegränsat: Använd så mycket eller ofta du vill för ett angivet pris. En modell som ofta används av digitala tjänster där kostnaden inte är linjär med kundens användande. Här är Spotify och Netflix de mest använda exemplen.

Paket/moduler: Här ges kunden ofta alternativ i olika tjänstenivåer, gärna i samband med en maximumgräns på förbrukning. Detta är vanligt att använda bland mjukvaruleverantörer.

Kombinationer: Ofta används kombinationer av de olika modellerna ovan. Mobiltelefon använder ofta ett fast belopp i grunden på ett abonnemang med ett tillägg för förbrukning på toppen. Typisk hybridmodell, där den fasta delen faktureras i förskott medan den förbruksbaserade delen faktureras i efterskott.

Erbjuder och använder vår egen medicin

Vi erbjuder också vår egen programvara som en abonnemangstjänst. Vi använder en anpassad förbruksbaserad modell, mätt efter volym på inbetalningar genom systemet. Detta är lite otypisk för vår bransch men vi tror det är en god modell för våra kunder eftersom det ger en kostnadsnivå som överensstämmer med hur stor framgång man har. För oss på Infosoft kommer då också kundens framgång ge oss framgång. En typisk vinn-vinn situation.

Eftersom vi tar betalt för abonnemang, och med tiden har vi hjälpt många med att lyckas, tror vi också att vi har förutsättningarna att hjälpa din verksamhet till att lyckas ännu bättre.

Ta kontakt med oss om du önskar ett oförpliktat samtal med oss.

 

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig.

Kontaktuppgifter

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.