Därför behöver du ett bra abonnemangsssystem

Erbjuder du varor och tjänster i abonnemangsform? Då är det avgörande att välja rätt abonnemangssystem.

Fler och fler branscher och verksamheter väljer abonnemang som affärsmodell för att vinna kampen om kunderna. För att lyckas med denna affärsmodell är det avgörande att ha ett bra abonnemangssystem.

Tyvärr finns det många företag som inte har tillräckligt med kunskap om abonnemang när dom väljer system, eller går i fällan och väljer ett system baserat på hur verksamheten ser ut idag, inte hur verksamheten kan se ut i framtiden. Det kan få stora konsekvenser.

Läs mer om vilka tio huvudfunktioner ditt abonnemangssystem bör ha.

 

När din verksamhet är för komplex för ditt abonnemangssystem

Ett problem du vill undvika är att din verksamhet blir för komplex för det system du använder. Men det händer. Och det sker gärna när systemet inte har flexibla lösningar för bl.a paketering av produkter och olika betalningsformer.

Utan funktioner som detta mister du flexibiliteten att sätta samman olika produktpaket efter olika kundbehov samt möjligheten att erbjuda kunderna olika typer av betalningsformer. Denna flexibilitet måste du ha när din produktportfölj blir mer komplex och din kundbas ökar.

För att kunna lösa dessa utmaningar väljer många företag att göra delar av processerna manuellt. Manuella system kan fungera bra för verksamheter som har få kunder med högt värde. På B2C-marknaden däremot, där kundmassorna vanligtvis är större och varje enskild kund är mindre värd, blir manuella system ofta onödigt resurskrävande och olönsamma.

Ett manuellt system kräver medarbetare som hanterar varje enskild kund. Med stor kundbas är det lätt att mista översikten i alla aspekter av de månatliga transaktionerna. Det blir lätt att man gör fel i fakturering, eller produkt- och tjänsteleveransen.

Ett bra system däremot, kommer automatiskt att anpassa produktpaket och betalningsalternativ till kundgrupper med liknande preferenser. Systemet låter dig inte bara veta vad produkten kostar, så du måste hantera alla fel manuellt utanför systemet, utan kommer följa upp alla transaktioner automatiskt. Från kund till bank. Det måste du ha för att få en bra överblick och kontroll på ekonomin.

 

Följ med den digitala utvecklingen

Många företag möter också hinder när systemet inte klarar av att följa med den digitala utvecklingen. Dagens kunder förväntar sig sömlösa och digitala användarupplevelser, allt från köp till betalning.

Det är också viktigt framöver när du väljer system med tanke på möjligheten att integrera systemet till externa applikationer t.ex Google, Facebook och BankID. Detta kräver att ditt system har öppna APIer.

Med APIer kan du i större grad anpassa köp- och betalningsprocesser efter kundernas preferenser och behov, både idag och i framtiden.

Vipps Faktura är ett färskt exempel på en ny mobil betalningsform.

 

Det tydligaste tecknet på att ditt system inte fungerar optimalt

Sammantaget kan utmaningarna med ditt system på sikt bli en bromskloss för företagets utveckling och tillväxt. Det blir svårare att anpassa din tjänst till nya marknader, det är dyrare än det behöver vara och det kräver större resurser än nödvändigt.

Det kommer påverka slutanvändaren – dina kunder. Målet med ditt abonnemangssystem är att kunderna inte ska lägga märke till det. Det tydligaste tecknet på att ditt system inte fungerar optimalt är negativ respons från kunder. Det kan vara faktureringsfel, för få betalningsalternativ, för få sömlösa tjänster eller avsaknad av generell flexibilitet.

Behöver du hjälp med att kartlägga vilka funktioner ditt abonnemangssytem bör ha? Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att komma igång.