Inlägg av Johnny Flaa

Stora fördelar med abonnemangstjänster

Vi är i en revolution där fler och fler branscher erbjuder abonnemangstjänster på sina produkter och tjänster, allt från musikstreaming till matkassar hem till dörren. Men vilka fördelar har en sådan affärsmodell för företag och kunder?   Traditionellt sett har det varit tidnings- och magasinbranschen, energi- och telefonbolag, bokklubbar och gym som erbjudit abonnemangstjänster. Nu […]

Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner

Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner Framgång baserad på en abonnemangsmodell (recurring revenue) är många verksamheters stora dröm. Att starta ett nytt redovisningsår med en stor kundbas, löpande fasta avtal (intäkter), och att dessa även är förskottsbetalda, är ingen nackdel. Detta ger dig goda möjligheter till att planera, investera och vidareutveckla verksamheten på ett helt annat sätt […]

Abonnemangslösning i kampen om kunderna

Vinner du kampen om kunderna genom att utveckla din produkt till en bra abonnemangslösning / abonnemangstjänst? Vi ser idag en starkt ökande trend på detta. Tidigare har vi skrivit om abonnemangsrevolutionen som också har nått våra breddgrader. I många år har endast ett fåtal branscher som riktat sig till konsumtionsmarknaden varit ensamma om att erbjuda […]

Stöder ditt abonnemangssystem GDPR?

Har du funktionaliteten i ditt abonnemangssystem som du behöver för att uppfylla den nya dataskyddslagen (GDPR)? Under det senaste halvåret har det varit ett enormt fokus på GDPR och mer blir det troligtvis fram till – och efter – 25 maj 2018, som är datumet när lagen träder i kraft i hela EU/EES-området. De allra […]

Olika abonnemangsmodeller

Vid utformningen av nya typer av abonnemangstjänster måste man först besluta vilken abonnemangsmodeller som ska användas. Här ger vi en kort översikt över de mest använda.

Abonnemangsrevolutionen

Tidningsbranschen har använt sig av abonnemang i över 100 år. Därför har den stora erfarenheter som alla näringar kan lära av i övergången till ett tjänstedrivet näringsliv.