Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner

Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner

Framgång baserad på en abonnemangsmodell (recurring revenue) är många verksamheters stora dröm. Att starta ett nytt redovisningsår med en stor kundbas, löpande fasta avtal (intäkter), och att dessa även är förskottsbetalda, är ingen nackdel. Detta ger dig goda möjligheter till att planera, investera och vidareutveckla verksamheten på ett helt annat sätt än om man varje år startar från noll på intäktssidan.

Men hur skapar du en abonnemangsframgång?

Det finns inget enkelt facit på detta, utan det är olika steg, faser och områden som måste vara på plats och fungera för att lyckas med abonnemang. Vi ska i en senare artikel ta upp de viktigaste stegen och processerna som måste finnas för att lyckas med abonnemang, men ett av de första och viktigaste stegen är att få ett abonnemangssystem på plats. Ett abonnemangsföretag bygger verksamheten på andra principer än traditionella verksamheter. Därför är det viktigt att abonnemangssystemet också är byggt på löpande kundförhållanden, och inte baserat på ett traditionellt transaktionsbaserat tankesätt. Då kommer du kunna möta grundläggande utmaningar som är svåra att lösa utan större insatser.

Vi ser idag att många system med utgångspunkt från t.ex. redovisning, e-handel och betalning marknadsför stöd för abonnemangsfakturering och recurring revenue. Var speciellt uppmärksam – då de flesta av dessa system är utvecklade baserat på enskilda transaktioner, och inte ett löpande kundförhållande.

10 huvudfunktioner i ett abonnemangssystem

Att ha ett välfungerande abonnemangssystem är absolut nödvändigt på lång sikt. Många har lösningar som fungerar i starten, men när verksamheten efterhand utvecklas blir de ett hinder för vidare utveckling. Lösningen kan t.ex. inte stödja ny funktionalitet som önskas, och därför kräver för mycket manuellt arbete.

Här har vi tagit fram 10 huvudfunktioner som ett abonnemangssystem måste klara av:
  1. Upprätta/registrera nya kunder och abonnemang
  2. Stödja olika produkter och priser, inkl. paketering och flexibilitet. Snabbt från idé ut på marknaden.
  3. Olika varianter av erbjudande, kampanjer och perioder.
  4. Löpande fakturering, och bl.a. stöd för påminnelse, restfaktura, stopp, anstånd med betalning (faktureringsplan)
  5. Stöd för ett brett spektrum av olika betalningsformer/-typer
  6. Hantera inbetalningar, avvikelsehantering och rapporter
  7. Stöd för ändringar i ett abonnemang, och de ekonomiska förändringar det medför t.ex. upp- och nedgradering, uppehåll, uppsägning m.m.
  8. Reskontra och balansräkning på alla kunder (bl.a. kunna hantera ekonomiska avvikelser inom en abonnemangsperiod)
  9. Central KPI-rapportering samt lagmässig ekonomisk rapportering
  10. Självklart ska ett kärnsystem som detta, ha öppna API-er och bra gränssnitt, så att andra system enkelt kan integreras.

I tillägg till detta måste system vara byggt på erkänd teknologi, som ger dig trygghet för systemets drift och fortlevnad, automatisering, användarvänlighet m.m.

Detta är det system som styr och hanterar dina intäkter, din kärna, så att din verksamhet får betalt för sina produkter och tjänster. Fungerar inte detta, kommer det vara svårt att skapa eller vidareutveckla en abonnemangsframgång.