Abonnemangslösning i kampen om kunderna

Vinner du kampen om kunderna genom att utveckla din produkt till en bra abonnemangslösning / abonnemangstjänst?

Vi ser idag en starkt ökande trend på detta. Tidigare har vi skrivit om abonnemangsrevolutionen som också har nått våra breddgrader. I många år har endast ett fåtal branscher som riktat sig till konsumtionsmarknaden varit ensamma om att erbjuda abonnemangslösningar. Branscher som t.ex. tidningar, förlag, energi och telekom. Nu finner vi spännande abonnemangslösningar i de flesta branscher.

Denna revolution startade i USA. En traditionell produkt som rakblad blev tidigt en framgångsrik abonnemangstjänst av företaget Dollar Shave Club. Kunderna abonnerade på rakblad. De nådde, på endast fyra år, 3 miljoner abonnenter. Sommaren 2016 blev dom köpta av mastodonten Unilever för ett väldigt högt pris. De var inte på jakt enbart efter omsättningen på rakbladen. Nej, dom var på jakt efter Dollar Shave Clubs abonnemangslösning, deras kompetens och förmåga att skapa lojalitet och långvariga kundrelationer. Så som dom bevisat genom sin abonnemangssuccé. Unilever önskade att använda abonnemangsmodellen till att skapa den direkta relationen med sina konsumenter/kunder.

Detta exempel är långt ifrån det enda. Vi ser också i våra nära marknader att liknande sker. Större producenter tar initiativ till att utveckla sitt företag så att det möjliggör direkta sälj och kommunikation med konsumenterna genom en abonnemangslösning/-modell.

Vilka faktorer är det som driver denna utveckling?

Enligt konsultföretaget Knexus Group i USA är det följande:

a) Amazon, som också är på väg in i Skandinavien, dominerar online-handeln på alla marknader dom är verksamma i, och intar en position som medför stor prispress på producenterna. Det får producenterna att överväga andra säljstrategier för att kunna ta ut ytterligare vinstmarginaler.

b) Den digital utvecklingen har det gjort det enklare att etablera egna säljkanaler utanför den traditionella detaljhandeln.

c) Som producent och varumärke kan du ta större kontroll över kundupplevelsen i direkta sälj och dialoger mot kunden. Detta har producenten mindre kontroll över i detaljhandeln.

d) Uppgifter om kundens preferenser och beteende blir allt viktigare för dagens företag. Det anses av många som avgörande för produktutveckling och ytterligare framgång. En direkt försäljningsmodell kommer verkligen ge dig tillgång till nödvändiga uppgifter.

e) I tillägg ger en direkt försäljningsmodell verksamheten en bättre ekonomisk vinst. Tredjepart/detaljhandeln kommer inte få sin del av omsättningen. En bra abonnemangslösning ger ofta kunden en ekonomisk fördel av att köpa tjänsten över en längre tid. Här är det en win-win-situation.

Abonnemangsrevolutionen är igång.

Den direkta försäljningsmodellen är en attraktiv lösning. Men det är en stor utmaning, då verksamheterna ofta saknar både abonnemangssystem och kompetens. De stora gör som Unilever och köper sig detta. De flesta andra måste samarbeta med kompetensmiljöer och utveckla kompetens under tiden. Ta gärna kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal om vad vi skulle kunna erbjuda.

Här är ett annat blogginlägg om revolutionen.