5 anledningar till att ditt abonnemangssystem bör vara i molnet

5 anledningar till att ditt abonnemangssystem bör vara i molnet

Bättre säkerhet, lägre kostnader och större flexibilitet. I detta inlägg ger vi dig de viktigaste anledningarna till att välja ett molnbaserat abonnemangssystem. 

Fler och fler verksamheter och branscher tag steget bort från traditionell datalagring och flyttar sina system ”till molnet”. Här är de fem viktigaste anledningarna till att ditt abonnemangssystem bör vara molnbaserat. 

Lägre kostnader och ökad förutsägbarhet

Ett molnbaserat system ägs av din leverantör och inte av ditt företag. Det ger ditt företag flera ekonomiska fördelar. Du behöver inte investera i hårdvara, infrastruktur eller mjukvara. Du sparar också värdefull tid på att överföra kompetens och resurser till din leverantör.

Dessutom kommer du att kunna spara pengar på rent företagsekonomiska aspekter. Ett molnbaserat system kan enkelt skaleras efter antal abonnenter. Du betalar per abonnent och har endast kostnader relaterade till de kunder du har, inte antalet kunder du förväntar eller önskar att ha. Då undviker du att spendera pengar du inte har. För verksamheten kan det ge bättre intäktsström och en mer flexibel ekonomi. Ett molnbaserat system behöver dessutom inte avskrivas som lokala servrar måste.

Att ha abonnemangssystemet i molnet ger förutsägbara utgifter. 

Enklare integrationer

Att ha abonnemangssystemet i molnet kommer också att göra det möjligt att integrera olika applikationer i era tjänster. Det innebär att du kommer att kunna utveckla tjänster och produkter snabbare och billigare, i tillägg till att ge dina kunder ännu mer sömlösa och skräddasydda användarupplevelser.

Vill du att kunder ska kunna bekräfta sin identitet på någon av era webbplatser med hjälp av BankID? Eller kunna använda Facebook för att logga in på en applikation i systemet? Med systemet i molnet kan du enkelt använda API:er (Application Programming Interface) för att koppla ihop olika applikationer.

Flexibilitet och skalbarhet med abonnemangssystemet i molnet

Önskan om större flexibilitet är en av de viktigaste anledningarna till att företag väljer att gå från traditionella system till molnbaserade system.

Förutom ekonomisk flexibilitet och möjlighet att integrera applikationer ger ett system i molnet större flexibilitet att skalera systemet efter antalet kunder. För verksamheter som växer, eller har som mål att växa, är detta viktigt att ta hänsyn till vid val av systemlösning.

Med abonnemangssystemet i molnet kommer det inte krävas stora investeringar att gå från 20 till 200 000 kunder, eller att ta i sig in på nya marknader. Den flexibiliteten går snabbt förlorad med ett system lagrat på lokala servrar, där brist på resurser kan begränsa möjligheten att expandera.

Kompetens och support

Med ett molnbaserat system ligger all kompetens och driftsansvar hos er leverantör. Er IT-avdelning behöver inte ha kompetens på underhåll av systemet, eller lägga tid på att installera, konfigurera och uppdatera hårdvara och mjukvara. Med systemet i molnet har ni alltid lokal support och kompetens från din leverantör. Behovet för intern kompetens och resurs är mindre.

Säkerhet

Att ha system och data lagrat lokalt kan ge en känsla av trygghet men det kräver att din IT-avdelning har översikt och kontroll över databehandlaravtal, lagringssystem, säkerhet och risker förknippade med systemet. Tyvärr har inte alla företag det. Därför blir det för många verksamheter säkrare att systemen omhändertas av systemleverantören, som har kompetens och expertis att ta hand om systemet.  

Är du intresserad av mer information om ett modernt molnbaserat abonnemangssystem? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kontaktar vid dig för ett oförpliktande samtal.

Ladda ner vårt whitepaper: "Fyra tips för smart abonnemangsförsäljning "

whitepaper-blog-cta-se
Upptäck de smarta hemligheterna bakom framgångsrik försäljning av abonnemang! Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper nu och få exklusiva insikter och strategier för att öka abonnemangstillväxten.