5 anledningar att ditt abonnemangssystem bör vara i molnet

Bättre säkerhet, lägre kostnader och större flexibilitet. Här ger vi dig de viktigaste anledningarna att välja ett molnbaserat abonnemangssystem.

 

Fler och fler företag och branscher tar steget från traditionell datalagring till att flytta sina system «till molnet». Här är de fem främsta anledningarna till varför ditt abonnemangssystem bör vara molnbaserat.

 

        1. Lägre kostnader och förutsägbara utgifter

Ett molnbaserat system ägs av din driftspartner och inte av ditt företag. Det ger ditt företag flera ekonomiska fördelar. Du behöver inte investera i hårdvara, infrastruktur eller mjukvara. Du sparar också värdefull tid med att flytta kompetens och resurser till din driftspartner.

Dessutom kommer du att spara pengar sett från en ren affärsekonomisk synvinkel. Ett molnbaserat system kan enkelt anpassas efter antal abonnenter. Du betalar per abonnent och har endast kostnader relaterat till de kunder du har, inte antal kunder du förväntar dig eller önskar ha. På så sätt undviker du att spendera pengar du inte har. För verksamheten kan det ge bättre intäktsström och en mer flexibel ekonomi. Dessutom behöver ett molnbaserat system inte skrivas av så som lokala servrar måste.

Att ha ett abonnemangssystem i molnet kommer ge förutsägbara utgifter med fasta månatliga betalningar.

 

        2. Enkel integrering

Att flytta ditt system från lokal server till molnet kommer också göra det möjligt att intregrera olika applikationer i dina tjänster. Det gör att du kommer kunna utveckla tjänster och produkter billigare och snabbare, dessutom att ge dina kunder ännu mer sömlösa och anpassade användarupplevelser.

Önskar du att dina kunder ska kunna bekräfta sin identitet på era nätsidor med hjälp av BankID? Eller använda Facebook till att logga in på en applikation i systemet? Med systemet i molnet kan du enkelt använda API’er (Application Programming Interface) till att koppla samma olika applikationer.

 

        3. Flexibilitet

Önskan om större flexibilitet är en av huvudorsakerna till att företag väljer att gå från traditionella system till molnbaserade system.

Förutom den ekonomiska flexibiliteten och möjligheten att integrera applikationer, ger ett molnsystem större flexibilitet att skalera systemet efter antal kunder. För verksamheter som är i tillväxt eller som har som mål att växa, är detta viktigt att ta hänsyn till vid val av systemlösning.

Med abonnemangssystem i molnet kommer det inte krävas stora investeringar att gå från 20 till 200 000 kunder, eller att gå in i nya marknader. Den flexibiliteten förloras snabbt med ett system som finns installerat på lokala servrar, där brist på resurser kan begränsa möjligheten till att expandera.

 Läs mer om vilka 10 huvudfunktioner ditt abonnemangssystem bör ha

 

        4. Kompetens och support

Med molnbaserat system ligger all kompetens och driftsansvar hos din driftspartner. Din IT-avdelning behöver inte ha kompetens på systemunderhåll, eller använda tid på installering, konfigurering och uppdatering av hårdvara och mjukvara. Med systemet i molnet kommer du alltid ha lokal support från din driftspartner. Det gör också säkerheten runt systemet bättre.

 

        5. Säkerhet

Att ha system och data lagrat lokalt kan ge en känsla av trygghet men det kräver att din IT-avdelning har översikt över och kontroll på databehandlingsavtal, lagringssystem, säkerhet och risker i samband med systemet. Det är det dessvärre inte alla verksamheter som har. Därför vill det för många verksamheter vara tryggare att systemen tas om hand av systemleverantören som har kompetens och expertis.

 

 Intresserad av mer information om ett modernt molnbaserat abonnemangssystem? Skriv i kontaktinformationen, så tar vi kontakt med dig för ett oförpliktigande samtal.