The leading provider of subscription system in the Nordic countries

Infosoft provides core competence and mission critical software for media companies and subscription-based businesses

i

Bladet Vesteraalen og Varingen

Vi önskar Bladet Vesteraalen och Varingen välkomna som nya kunder till Infosoft.

i

Integration mot Cxense

Första fasen av integrationen mellan Infosoft och Cxense är nu färdig. Denna integration ger möjlighet att koppla Cxense-profilen mot Infosofts kunder.

Digitala abonnemang

Digitala abonnemang är numera ett allt viktigare abonnemang för mediehuset. Kunderna efterfrågan i högre utsträckning än tidigare den digitala tidningen. Detta kan innebära många olika abonnemangsformer och digitala produkter som ska både hanteras av marknadsavdelningar men också  ekonomiavdelningen i sin redovisning. Våra system stödjer denna nya affären på ett, ur användarperspektivet, rationellt och enkelt sätt. Men även slutkunden […]

INFO-Marknad

Systemet är uppbyggt kring en marknadsdatabas där relevant information om befintliga, tidigare och presumtiva kunder samlas. Informationen uppdateras och inhämtas från egna system, försäljning- och marknadsaktiviteter samt externa källor. Marknadsdatabasen kan användas till att nå full översikt över din marknad.

Kundrelationer (CRM)

Customer relationship management (CRM), eller kunduppföljning, har varit fokus i många brancher som jobbar mot konsumentmarknaden under många år.

Skandinavien

Infosoft är verksamma i norden. Norge är Infosofts hemmamarknad sedan begynnelsen och starten 1990. Grundaren Tore Sundbäck har en lång karriär och erfarenhet från dagspress och media. 2006 så intsallerade Infosoft sitt system hos första kunden i Sverige

INFO-Produkt

Med denna lösning erbjuds mediaföretag systemstöd vid försäljning av enskilda produkter. I kombination med våra abonnemangs- och marknadslösningar blir INFO-Produkt ett mycket viktigt hjälpmedel för att öka intäkterna från såväl befintliga som nya kunder. Systemet har gemensam kundbild för publikation/produktsälj vilket ger detaljerade säljöversikter och mycket goda verktyg vid genomförande av säljaktiviteter. Rationella, integrerade lösningar […]

Betalkortslösning

Användning av betalkortlösningar blir alltmer vanlig och för en del helt självklart.

Med vår nya PayEx-integration får användarna av Infosofts upplagesystem ett smidigt, säkert och renodlat transaktionsflöde.